Líhnutí a odchov kuřat


Líheň pro kuřata: Jak postupovat při domácím odchovu?


Návod líhnutí kuřat, drůbeže a jiného ptactva. Čas na líhnutí právě nadchází. Líheň kuřat, kachen, křepelek, housat, krůt a jiného ptactva je ideální pomůckou každého chovatele, který se věnuje odchovu drůbeže. Pokud slepice, krůta či jiný druh drůbeže z nějakého důvodu nesedí na vejcích, je elektrický umělý domácí inkubátor kuřat či jiné drůbeže výborným řešením. Líhně Covina jsou také vhodné pro líhnutí či dolíhnutí vajec plazů.


Příprava vajec do líhně:


Při výběru vajec do líhně vybírejte vejce čistá, při líhnutí vajec při inkubační teplotě a vlhkosti může dojít k infekci organickým materiálem. Například krví, výkaly, zeminou.


Další důležitým faktorem pro výběr vajec pro inkubaci je teplota. K líhnutí v inkubátoru by se neměly používat vejce, která byla vystavena teplotám nad +26 °C nebo nižším než +5 °C. Pokud je vejce vystaveno teplotám mimo toto rozmezí zárodek uhyne.


Vejce by se měla vložit do inkubátoru mezi druhým a sedmým dnem od snesení. Pokud jsou vejce starší, šance na vylíhnutí se rapidně snižují.


Před začátkem líhnutí vejce ohřejte na pokojovou teplotu a až poté je vložte do líhně.


Výběr inkubátoru:


Námi nabízené líhně Covina jsou vyráběny renomovanou italskou společností pocházející z Itálie a velmi dobře slouží k líhnutí jak kuřat, drůbeže tak i plazů. Při výběru líhně pro drůbež je pro výběr důležité vědět počet vajec, která budete chtít líhnout a zda budete vejce chtít otáčet manuálně nebo pomocí motoru. Veškeré inkubátory jsou vybaveny polohovacím roštem, který je možné několik dní před vylíhnutím kuřat vyjmout a vejce ponechat k dolíhnutí. Inkubátory Covina mají integrovaný termostat a lze je plnit vodou z vnější strany. Pro hobby chovatele drůbeže je v nabídce dále mini líheň Covina 12, která je vybavena malou žárovkou zajišťující ohřev. Jistě bude také užitečná prosvětlovačka vajec ke zjištění stavu a vývoje plodu ve vejci.


Vejce je třeba pravidelně obracet! Do lísek líhní s přirozenou výměnou vzduchu (tzv. stolových) nebo do předlíhně líhní s nucenou ventilací vkládáme vejce, která odpovídají požadavkům kladeným na násadová vejce. Vejce od okamžiku vložení do líhně až do 19. dne musíme minimálně dvakrát denně obracet o 180° místo kvočny. Jako pomůcku při obracení si můžeme vejce označit na jedné straně obyčejnou měkkou tužkou. Doporučujeme výběr líhně omezit na plně automatické – s motorem, které otáčí vejce kdy mají. Teplota v líhni je 37,6–37,8 °C, do 19. dne musí být relativní vlhkost při líhnutí 60–75 % a po přeložení do dolíhně ji zvýšíme na 75–80 %. V dolíhni vejce již neobracíme.


Malá líheň na 7 vajec - Mini Inkubátor


Líheň se používá v soukromém hospodářství na líhnutí vajec drůbeže, zejména slepic a křepelek. Je vyrobena podle zásad povrchových líhní, vejce se ukládají do důlků v konstrukci. Maximální počet vajec je 7 kusů. Průhledné plexisklo umožňuje plnou kontrolu nad líhnutím.


Vyhřívání zabezpečuje elektrický odpor a ventilátor. Kontrola teploty je zabezpečena termostatem. Prostřednictvím ručního otevření, např. při otáčení a vlhčení se zajištuje nepřetržitá ventilace mikro klima líhně. Tím se odstraňuje nadbytečné množství oxidu uhličitého a jiných škodlivých plynů, které vznikají během líhnutí.


Vlhkost zabezpečte postřikem vodou a nalitím trochu vody do kanálku po obvodu plastového krytu nad ventilátorem. Pozor, voda se nesmí stříkat a nalévat do otvorů mřížky nad ohřevem!  V první týdnu líhnutí se doporučuje zvýšená vlhkost (je potřeba předejít odpařování vody z vajec) a v posledních dvou dnech (aby se drůbež snáze dostala přes blánu). V ostatních dnech po dobu líhnutí má být normální vlhkost.


Teplota je nejdůležitější faktor líhnutí. V případě přehřátí vajec vznikají anomálie, drůbež je slabá nebo je vysoká úmrtnost ve skořápce. Nedostatečné vytápění zpomaluje vývoj zárodku má za následek opožděné „prasknutí“. 


Otáčení provádíme, aby se sjednotila teplota vlhkost po celém povrchu vajec a aby se zamezilo přilepení zárodku ke skořápce.


Návod na obsluhu je velmi jednoduchý a postupným nastavením zvolte potřebné parametry líhně dle druhu a velikosti vajec.


Kompletní návod a rady k této líhni nalezne ZDE.


Jedná se o velmi malou neautomatickou líheň a inkubátor. Vejce v líhni je nutné každé dvě hodiny otočit. Pomocí tlačítek lze jednoduše nastavit teplotu, kterou Vám bude líheň držet. Po zapnutí se zobrazí aktuální teplota (kontrolka Work). Na display lze sledovat a nastavit teplotu v líhni po stisknutí tlačítka Set (rozsvítí se kontrolka Set), + přidáváte teplotu, - ubíráte teplotu (přidržením tlačítek + a - nastavujete rychleji). Kapacita líhně je 7 standardních slepičích vajec. Líheň má digitální displej na rozdíl od jiných líhní ve °C. Je možné nastavit teplotu od 20° C do 40° C po 0,1° C krocích stiskem tlačítek (+) a (-).


Vlhčení se provádí otevřením průhledného poklopu – pozor, vlhčení provádějte rychle! Otevřením na delší dobu narušíte mikroklima v líhni.


Vhodné umístění - líheň umístíme v krytém prostoru dále od zdrojů tepla. Od přímých slunečních paprsků nebo vzdušných proudů. Na rovnou plochu, ve vodorovné poloze, nejlépe ve výšce 1m od podlahy. Je třeba se vyhnout chladným nebo velmi suchým místnostem. Líheň se ideálně provozuje v normálních atmosférických podmínkách (20-25°C  a 45-75%). Doporučuje se, abyste pod líheň vložili materiál na tepelnou izolaci (rohožku, deku, apod.). Je zakázáno líheň provozovat nebo používat v takových místnostech, kde se skladují chemické, hořlavé, výbušné nebo jedovaté látky, protože poškozují kvalitu vzduchu a mají negativní vliv na proces líhnutí. (vývoj zárodku)


Upozornění! Nakloněné umístění a přenášení může vést k pohnutí vajec, přetečením vody v kanálku a k opotřebení a poškození motoru. V případě, že líheň přenášíme z chladného do teplého prostředí, necháme stát 2-3 hodiny (jinak může nastat kondenzace v elektrických obvodech).


*Ilustrační fotografie, Podívejte se na doporučené líhně Covina!


Líheň Covina Líheň Covina Líheň Covina KLíheň Covina


Líheň Covina Líheň Covina Líheň Covina KLíheň Covina


Výběr vajec:


K umělému líhnutí používáme pouze vejce, která splňují předpoklady, že se z nich vylíhnou životaschopná mláďata. Vejce musí pocházet od zdravých nosnic, musí být oplozená, pravidelného tvaru a musí mít standardní velikost, která je stanovena pro jednotlivé druhy a jednotlivá plemena.


 • Při výběru vajec do líhně vybírejte vejce čistá, při líhnutí vajec při inkubační teplotě a vlhkosti může dojít k infekci organickým materiálem. Například krví, výkaly, zeminou.
 • Další důležitým faktorem pro výběr vajec pro inkubaci je teplota. K líhnutí v inkubátoru by se neměly používat vejce, která byla vystavena teplotám nad +26 °C nebo nižším než +5 °C. Pokud je vejce vystaveno teplotám mimo toto rozmezí zárodek uhyne.
 • Vejce by se měla vložit do inkubátoru mezi druhým a sedmým dnem od snesení. Pokud jsou vejce starší, šance na vylíhnutí se rapidně snižují.   
 • Před začátkem líhnutí vejce ohřejte na pokojovou teplotu a až poté je vložte do líhně.
 • K líhnutí se nehodí kulovitá vejce, protože mají málo bílku, ani vejce abnormálně velká a protažená, která mohou mít více žloutků.
 • Povrch vajec musí být čistý, hladký, bez zjevných i skrytých prasklin.


Jaké by mělo být prostředí v líhni?


Správný průběh líhnutí předpokládá kontrolu a regulaci teploty, vlhkosti a cirkulace vzduchu, vhodné uložení vajec a jejich obracení. Chod líhně musí být přesný a spolehlivý, líheň musí být dobře čistitelná. Dbáme na to, aby materiál skříně na líhnutí dobře tepelně izoloval a na vnitřní ploše byl odolný proti vlhkosti.


Teplo vytvářejí topná tělesa, která regulujeme provozním a pojistným termostatem. Teplotu uvnitř líhně průběžně kontrolujeme vestavěným teploměrem, pokud není líheň vybavena přesným digitálním měřením.


Vlhkost v líhni převážně zajišťuje odpařování vody ze dna líhně nebo přídavný zvlhčovač. Lze ji zvýšit kropením vajec teplou vodou nebo mlžením; její hodnoty kontrolujeme vlhkoměrem.


Větráním líhně zajišťujeme rovnoměrnou teplotu, přívod kyslíku vyvíjejícím se zárodkům a odvod jimi vyprodukovaného kysličníku uhličitého. Potřeba kyslíku a tvorba kysličníku uhličitého se zvyšuje se stářím zárodků. Do předlíhně se 100 vejci je nutné dodat za hodinu 0,9 m3 čerstvého vzduchu, do dolíhně 1,1 m3. Vyšší koncentrace kysličníku uhličitého totiž snižuje líhnivost.


Nejčastější příčiny neúspěchu při domácím líhnutí kuřat:


 • Vleklé líhnutí, slabá kuřata – příčina: avitaminóza D.
 • Kadeřavé opeření, lepkavost, ochrnutí krku a nohou – příčina: avitaminóza B2.
 • Opožděné klování, slabá kuřata se špatnou pigmentací – příčina: avitaminóza A.
 • Brzké, ale vleklé líhnutí, kuřata malá se slepeným puchem, pupek špatně uzavřený – příčina: dlouhodobé přehřátí.
 • Líhnutí opožděné, vleklé, kuřata slabá, špatně stojí na nohou – příčina: nedohřátí.
 • Líhnutí opožděné, kuřata špinavá, puch, špatně pigmentovaná – příčina: nadměrná vlhkost.
 • Naklování ztížené, líhnutí uspíšené, kuřata a skořápky suché – příčina: nedostatečná vlhkost.
 • Naklování skořápky na špičatém konci vejce, lepkavost – příčina: nedostatečná výměna vzduchu.
 • Opožděné líhnutí, kuřata slabá – příčina: dlouhodobé skladování vajec.
 • Uspíšené líhnutí – příčina: přehřátí vajec.


Další vybavení k chovu slepic, králíků a křepelek pro inspiraci


*Některé vyobrazené doplňky naleznete na našich stránkách v Chovatelských potřebách a výrobě pro chovatele! Více informací o konkrétním produktu se zobrazí po kliknutí na obrázek.


Automatické otevírání a zavírání kurníku Chov křepelek Klece a voliéry Klece a výběhy


Vybavení kurníku Vybavení kurníků Krmítka a napáječky Zahradní skleník


V této kategorii nejsou žádné výrobky.